Monday, June 21, 2021

மேலப்பாளையம் கா.அ. பழ்லுல் இலாஹி மரணம்
 #இன்னாலில்லாஹி_வ #இன்னா_இலைஹி #ராஜீவூன்.


வளைகுடா நாடுகளின் தமுமுக முன்னாள் அமைப்பாளர் அருமை அண்ணன் மேலப்பாளையம் கா.அ. பழ்லுல் இலாஹி அவர்கள் துபாயில் உடல்நலகுறைவால் வபாத் ஆகிவிட்டார்கள். இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜீவூன்...


அவர்களின் பிழைகளை இறைவன் மன்னிக்கவும், மறுமை வாழ்வு மற்றும் ‌கப்ர் வாழ்வு சிறப்பாக அமைய பிரார்த்தனை செய்வோம். அன்னாரின் குடும்பத்திற்கு அல்லாஹ் பொறுமையை வழங்குவானாக....

No comments: