Tuesday, March 24, 2009

முஸ்லிம் கட்சிகள் தனி தேர்தல் அறிக்கைகளை வெளியிடுமா?

இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், மனிதநேய மக்கள் கட்சி, இந்திய தேசிய மக்கள் கட்சி, இந்திய தேசிய லீக் ஆகிய முஸ்லிம் கட்சிகள் தனி தேர்தல் அறிக்கைகளை வெளியிடுமா? அல்லது தங்கள் கூட்டணியின் தேர்தல் அறிக்கையே தங்கள் தேர்தல் அறிக்கை என அறிவிக்குமா?

நன்றி : மக்களவைத் தேர்தல் 2009

No comments: