Wednesday, January 28, 2009

தேசிய அரசியல் மாநாடு விளக்கப் பொதுக்கூட்டம்


கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டையில் தேசிய அரசியல் மாநாடு விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் பாப்புலர் ஃபிரன்ட் ஆஃப் இந்தியா நடத்தியது. இதில் திரளான மக்கள் கலந்து கொண்டனர்.


No comments: