Monday, April 14, 2008

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன் - (வீடியோ)

"இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன்"

அஷ்ஷேய்க். அலாவுதீன் பாக்கவி அவர்கள..

Al-Sheikh. Alavudeen Bakavi


CLICK HERE TO WATCH / DOWNLOAD VIDEOஅஷ்ஷேய்க். அலாவுதீன் பாக்கவி அவர்கள்

No comments: