Monday, March 31, 2008

Islamic Summer Classes for Boys and Girls

இது பெண்களுக்கான கோடைக்கால வகுப்பின் தகவல் - நாகர்கோவில்
இது ஆண்களுக்கான கோடைக்கால வகுப்பின் தகவல் - குளச்சல்.

உங்களது பிள்ளைகளை இந்த கோடைக்காலத்தில் பயனுள்ள மார்க்க
கல்வியை பயில இந்த அரிய குறுகிய கால வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

அன்புடன்,
தாருல்ஸஃபாவிலிருந்து சாதிக்.
www.darulsafa.com

No comments: